เกี่ยวกับเรา
สวนพฤกษาพรรณวดี เป็นองค์กรเล็กๆที่จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนิน
ธุรกิจด้านการเกษตร และเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การ
ผลิตสินค้าการเกษตรแต่ละชนิด และทิศทางหรือแนวโน้มในส่วนของกระแสตอบรับของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
จนนำมาสู่การทดลองผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ากลับมาปรับปรุง และพัฒนาจนเป็นสินค้า
ที่พร้อมจะออกสู่ตลาดได้จริง เช่น ตะไคร้สด และน้ำสมุนไพรตะไคร้พร้อมดื่ม ยี่ห้อดรีมดริ๊งค์ ซึ่งวางจำหน่ายในพื้นที่ชลบุรี
อำเภอบางละมุง, อำเภอศรีราชา และเมืองพัทยา

ด้วยข้อจำกัดขององค์กรที่มีขนาดเล็กเรื่องความสะดวกในการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ ทั้งต่างอำเภอ และ
ต่างจังหวัดจึงเป็นอุปสรรคของเรา ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้วัตถุกันเสียจึงทำให้อายุของสินค้าสามารถอยู่
ู่ได้เพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น และต้องเก็บไว้ในที่เย็นด้วยอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาแต่ก็มีข้อดีตรงที่รสชาติของน้ำ
ี่สมุนไพรตะไคร้ของเรานั้นจะคงรสชาติที่สดใหม่เสมอ

ทางสวนได้ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วยการขายสูตรการทำน้ำตะไคร้ด้วยเพื่อ
กระจายสินค้าออกนอกพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้นโดยลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายไม่ต้อง
เดินทางมาถึงสวนของเรา และเป็นการสร้างโอกาสสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพในการสร้างรายได้ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้จากเวบไซต์ของเราในหมวดของสินค้า
 
 
Links ที่น่าสนใจ
 
ประวัติเจ้าของสวน
ภุมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดลำปางตั้งแต่กำเนิด จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน พ.ศ.2539
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิตจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางเมื่อปี พ.ศ.2541 และเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี คณะวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(บางมด) ปี พ.ศ.2542 และจบการศึกษาในเวลา 2 ปี ต่อมา หลังจากนั้นได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

1.TIP Jewellery manufacturing co.,Ltd. / Manufacturing of silver jewellery.
2.Saeng Inter Laminate co.,Ltd. / Manufacturing of service paper coating with Varnishing, Laminating, UV coating, Calendering.
3.Bangkok Rubber Public co.,Ltd. / Manufacturing of sport shoes such as NIKE, ecco brand etc.
4.KCE Technology co.,Ltd. / Manufacturing of print circuit board for automotive and electronics part.
5.Kimball Electronic (Thailand) co.,Ltd. / Manufacturing of print circuit board assembly for automotive, medical devices and electronics part.
6.Sony Mobile Electronics (Thailand) co.,Ltd. / Manufacturing of car audio products, navigators, and other key parts under "Sony" brand.

ชีวิตการทำงานภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงดำเนินไปแต่ความชอบส่วนตัวที่มีให้กับการทำธุรกิจก็ยังติดตรึงไม่มีวันเสื่อมคลาย
ลองทำมาหลากหลายธุรกิจ บางธุรกิจพบความสำเร็จแต่ก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆ ที่ได้สัมผัสกับความสำเร็จเหล่านั้น และบางธุรกิจก็ประสบกับความล้มเหลวอย่างชนิดที่ลุกไม่ขึ้น หนี้สินพัวพัน ต้องเว้นวรรค 4-5 ปี กว่าจะกลับมาทำได้อีกครั้งด้วยคติ
ประจำใจแบบบ้านๆว่า "ยังไม่เข็ด" ทำตัวเป็นนายหน้าซื้อมา ขายไป ถึงขั้นขึ้นเวบไซต์ท่องโลกออนไลน์ และมีการจด
โดเมนเนมในที่สุด มีการติดต่อเจรจาจะซื้อขายมากมายจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศแต่แล้วก็ไม่เคยมีลูกค้าราย
ใดซื้อสินค้าเลย บางครั้งตั้งคำถามว่าเขาเหล่านั้นถามฉันทำไมว่ามีสินค้าชนิดนั้น ชนิดนี้ไหม ราคาเท่าไหร่ ขายอย่างไร จ่ายเงินอย่างไร นานแค่ไหนสินค้าจะถึงปลายทาง แต่แล้วก็ไม่ซื้อ ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานในใจว่าเขาเหล่านั้นต้องการเพียงแค่
เช็คราคาจากนายหน้าอย่างเราเพื่อเป็นข้อมูลเบิกทางไปซื้อกับแหล่งผลิตโดยตรงเพราะเขาเหล่านั้นมีความมั่นใจว่าจะได้
รับสินค้าที่มีราคาถูก และอาจจะสามารถต่อรองราคาได้อีก และลดความเสี่ยงที่จะซื้อสินค้าจากนายหน้าที่อาจจะไม่สามารถ
ส่ง สินค้าขายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนอกฤดูกาล ที่ราคาของสินค้ามักจะมีการปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้นายหน้าบางรายค่อยๆ
หายไปจากวงการธุรกิจทีละราย และหนึ่งในนั้นก็คือตัวฉันเอง

ในบางครั้งลูกค้าก็ต้องการซื้อจริงๆ เช่น ข้าว น้ำตาล กระดาษ แต่เมื่อกลับไปหาสินค้าจากแหล่งผลิตก็ได้รับการปฏิเสธ
เพราะเขาเหล่านั้นมีลูกค้าผูกขาดแล้ว ไม่สามารถจะแบ่งสินค้าให้เราได ้นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องมาทำการผลิต และเป็น
นักการตลาดด้วยตนเองการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เรากำลังจะทำก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องรีบทำโดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพื่อจะได้มีเวลา
แก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด หรืออาจจะปรากฎในช่วงที่ธุรกิจเริ่มต้นได้ซักระยะหนึ่ง อินเตอร์เนตก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำ
มาใช้หาข้อมูลที่เราต้องการรู้ โดยทำควบคู่กันไปกับการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้
และเกษตรกรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

เมื่อปลายปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้รู้จัก CEO ท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก
และท่านผู้นี้ก็ได้นำประสบการณ์ธุรกิจที่เคยทำมา ถ่ายทอดให้ผู้สนใจผ่านหลายช่องทาง เช่น หนังสือผมจะเป็นคนดี ภาค
ก่อร่างสร้างธุรกิจซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาการทำธุรกิจในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา เขาผู้นี้คือ "วิกรม กรมดิษฐ์" ประธาน
มูลนิธิอมตะ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด มหาชน 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย www.phanwadee.com สวนพฤกษาพรรณวดี 127/12 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.(66) 89-142-0101 , แฟกซ.์(66) 38-11-3535 ,
E-Mail : info@phanwadee.com